Επικοινωνία

Κατάλογος Επισκόπων
Πάφου – Αρσινόης

1. Επαφράς άγιος
2. Φιλάγριος άγιος
3. Κύριλλος ή Κυριακός άγιος;-325-;
4. Ιούλιος άγιος;-381-;
5. Σαπρίκιος άγιος;-431
(Υπερόριος)
6. Σέργιοςα΄ ήμισυ του 6ου αιώνος
7. Θεόδωρος;-655-;
8. Αρσένιος10ος – 11ος αιών
9. Μακάριος άγιος;
10. Επιφάνιος11ος αιώνας
11. Βασίλειος Κίνναμος;-1176-1190-;
12. Βάκχος;-1194-1196-;
13. Σάββας;-1209·;
14. Νείλος1260-;
15. Νεόφυτοςαρχές του 14ου αιώνος
16. Γεράσιμος;-1320-;
17. Μάρκος;-1335-;
18. Βαρνάβας1336-1337
19. Γεώργιος;-1339-;
20. Ματθαίος;-1340-;
21. Γρηγόριος;-1368-;
22. Γεώργιος;-1395-;
23. Ιωάννης άγιος;-1399-:
24. Σάββας;-1435-1436-;
25. Νικόλαος;-1483-;
26. Σωφρόνιοςαρχές του 16ου αιώνος
27. Γεώργιος;-1533
28. Μάξιμοςα΄ ήμισυ του 16ου αιώνος
29. Μακάριοςμέσα 16ου αιώνος
30. Κωνσταντίνος Φλαγγίνης;-1570
31. Χριστόδουλος1572-;
32. Αμβρόσιος;-1578-;
33. Ιωαννίκιοςτέλη τοϋ 16ου αιώνος
34. Φιλόθεος;-1600-1601 -:
35. Λεόντιος;-1604-1617
36. Τιμόθεος1618-;
37. Μακάριος;-1641-:
38. Γαβριήλ1650-1656
39. Μακάριος1656-1670
40. Λεόντιος;-1676
41. Μελέτιος1676
42. Νεκτάριος πρόεδρος Πάφου1676-;
43. Γερμανός1682-1692-;
44. Νικηφόρος;-1698-1704-;
45. Χριστόδουλοςπρο του 1707
46. Αθανάσιος7.5 -14.5.1707
47. Παρθένιος;-1713-1721-;
48. Ιωακείμ;-1730-1731 και 1736-1762
49. Διονύσιος1731-1735
50. Χρύσανθος (μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Κύπρου)1762-1767
51. Πανάρετος άγιος1767-1790
52. Σωφρόνιος1790-1805
53. Χρύσανθος (καρατομήθηκε κατά την 9ην Ιουλίου 1821)1805-1821
54. Πανάρετος (μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Κύπρου)1821-1827
55. Χαρίτων1827-1854
56. Λαυρέντιος1855-1869
57. Νεόφυτος1869-1888
58. Επιφάνιος1890-1899
59. Ιάκωβος1910-1929
60. Λεόντιος (μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Κύπρου)1930-1947
61. Κλεόπας1948-1951
62. Φώτιος1951-1959
63. Γεννάδιος1959-1973
64. Χρυσόστομος Α’ (μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Κύπρου)1973-1977
65. Χρυσόστομος Β’ (μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Κύπρου)1978-2006
66. Γεώργιος (νυν αρχιεπίσκοπος Κύπρου)2006-2022
67. Tυχικός2023-νυν

Ο παρόν κατάλογος συνετάχθηκε
απο τον Βυζαντινολόγο Αθανάσιο Παπαγεωργίου