Επικοινωνία

Η Αγία Κωνσταντία η εν Πάφω
Προστάτιδα της Πάφου

25 Αυγούστου

Στίχοι
Ἱλαρίωνος διακόνισσα, δόξης,
Αὐτοῦ ἰσότιμος ὤφθης, Κωνσταντία.

Η Αγία Κωνσταντία, «ευλαβής γυνή» όπως την ονομάζει ο συναξαριστής, ήταν μαθήτρια του Αγίου και Μεγάλου Ιλαρίωνος, ο οποίος ασκήτευε στην Επισκοπή της Πάφου. Μετά τον θάνατo του αγίου Ιλαρίωνα, η αγία Κωνσταντία παρέμεινε στον τάφο του και με αγώνες ασκητικούς προσπαθούσε να μιμηθεί τον άγιο, προσευχόμενη αδιάλειπτα και αγωνιζομένη για την ψυχική της τελείωση.  Με την πίστη της και τις πρεσβείες του αγίου Ιλαρίωνος αξιώθηκε να κάνει και θαύματα. Όταν κάποτε το λείψανο του αγίου είχε κλαπεί και μεταφερθεί στην Παλαιστίνη, η αγία μόλις το είχε μάθει «εξέπνευσε» δείχνοντας έτσι με τον θάνατό της τον πόθο και την ευλάβεια που έτρεφε προς τον άγιον Ιλαρίωνα.

Η αγία έχει πλήρη ακολουθία στα Κύπρια Μηναία.
Στο απολυτίκιό της ονομάζεται «Προστάτιδα της Πάφου».

† ο Πάφου Τυχικός

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ.α ́ Τὸν συνάναρχον Λόγον

Ἀσκητῇ τῷ μεγάλῳ διακονήσασα,
ἐν Πάφου περιοικίδι, τῷ ασκουμένῳ σεπτῶς,
Ἱλαρίωνι καὶ πίστει διαπρέψασα,
ὤφθης κοσμήτωρ γυναικῶν,
καὶ προστάτις Παφηνῶν, θεόσοφε Κωνσταντία,
ἡμῖν Χριστὸν ἡ ἀόκνως,
ἱλεουμένη τοῖς τιμῶσί σε.

Δείτε επίσης την ακολουθία της Αγίας Κωνσταντίας προστάτιδας της Πάφου

Η Αγία Κωνσταντία η εν Πάφω.
Ομιλεί ο πανιερώτατος μητροπολίτης Πάφου Τυχικός
και η κα Δέσποινα Καρρά.