Επικοινωνία

Διοίκηση
Μητροπόλεως Πάφου

Μητροπολίτης: Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου, Υπέρτιμος και Έξαρχος Αρσινόης και Ρωμαίων κ.κ.Τυχικός.
Επαρχιούχος Επίσκοπος: Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ.Παγκράτιος

Διεύθυνση: Τ.Θ. 60054, 8100, Πάφος
Τηλεφωνικό κέντρο: +357- 26821000
Τηλεομοιότυπο (fax): +357 26943130
Facebook, YouTube

Γραφεῖον Μητροπολίτου

Γενικὸς Ἀρχιερατικός: Ἀρχιμ. Ἰωάννης Θεοχάρους. τηλ.: 99647418,
Πρεσβ. Μιχάλης Γεωργίου.

Θρονικὴ Ἐπιτροπὴ

Πρόεδρος: Ὁ Μητροπολίτης Πάφου κ.κ. Τυχικός.
Κληρικὰ Μέλη: Οἱ Ἐπίσκοποι Ἀρσινόης κ. Παγκράτιος, Χύτρων κ. Λεόντιος, ὁ Ἡγούμενος Τροοδιτίσσης κ. Ἀθανάσιος καὶ ὁ Ἀρχιμ. Ἰωάννης Θεοχάρους.
Λαϊκὰ Μέλη: Ἀνδρέας Δημητριάδης, Πανῖκος Π΄΄Γεωργίου καὶ Κυριάκος Κυριακίδης.

Συμβουλευτικὸ Οἰκονομικὸ Σῶμα

Μερίμνῃ τῆς Α.Π. τοῦ Μητροπολίτη Πάφου κ.κ. Τυχικοῦ συστάθηκε Συμβουλευτικὸ Οἰκονομικὸ Σῶμα.
Νομικοὶ Σύμβουλοι: Μάριος Σάββα καὶ Κούλλα Μ. Οὐστά.
Οἰκονομικοὶ Σύμβουλοι: Ἀνδρέας Μασούρας, Νικίτας Χαραλάμπους καὶ Κώστας Προκοπίου.
Λογιστής: Λάμπρος Κακαρούντας.

Οἰκονομικὸν Τμῆμα

Λογιστήριον – Ταμεῖον: Λάμπρος Κακαρούντας καὶ Πρωτ. Κυριάκος Παπαπαναγιώτου.
Ἐλεγκτικὸν Τμῆμα: Γεώργιος Κανάρης καὶ Ἰωάννης Καλλασίδης.

Γραφεῖα

Πρωτ. Κυριάκος Παπαπαναγιώτου, Ἐρασμία Χρυσοστόμου καὶ Μαρίνα Φεττᾶ.

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου

Ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς: ὁ Μητροπολίτης Πάφου κ.κ. Τυχικός.
Συμβούλιον πνευματικῆς λύσεως τοῦ Γάμου: Πρόεδρος: Ἀρχιμ. Ἰωάννης Θεοχάρους.
Μέλη: Πρωτ. Κυριάκος Παπαπαναγιώτου, Πρωτ. Γεώργιος Ἀναστασίου καὶ Οἰκον. Γεώργιος Στυλιανοῦ.

Τμῆμα Καταγραφῆς Συντήρησης καὶ Ἐπίβλεψης Μνημείων, Ἱερῶν Εἰκόνων καὶ Κειμηλίων.

Μερίμνῃ τῆς Α.Π. τοῦ Μητροπολίτου Πάφου κ.κ. Τυχικοῦ ἱδρύθη καὶ λειτουργεῖ τὸ τμῆμα αὐτό. Σκποπός του ἡ ἐπίβλεψη, συντήρηση καὶ ἀνακαίνιση ναῶν, εἰκόνων καὶ κειμηλίων καὶ ἡ ἀνάδειξη τους.
Ὑπεύθυνος: Πρεσβ. Μιχαὴλ Γεωργίου.
Ἐπιστημονικοὶ Συνεργάτες: Βυζαντινολόγοι Ἀνδρέας Φούλιας καὶ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26821000
Εmail: [email protected]

Γραφείου Ευπρεπισμού Ιερών Ναών Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πάφου

Με την ευλογία και την γενική εποπτεία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ.κ. Τυχικού, έχει συσταθεί επιτροπή δια τον ευπρεπισμό και την καλαισθησία των ενοριακών Ιερών Ναών, εξωκλησιών και των παρεκκλησιών της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου και Επισκοπής Αρσινόης. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο π. Ιωάννη Θεοχάρους, πρεσβύτερο π. Μιχάλη Γεωργίου και διάκονο π. Γεώργιο Τσέλο, οι οποίοι θα εποπτεύουν τους ναούς και θα φροντίζουν για τα πιο πάνω.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2682100

E-mail επικοινωνίας: [email protected]