Επικοινωνία

Βιογραφικό Αρσινόης Παγκρατίου

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης
κ. Παγκράτιος

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης κ. Παγκράτιος ἐγεννήθη τὴν 17ην Ἀπριλίου 1963 εἰς Γερακιὲς Λευκωσίας.

Ἀποφοιτήσας τοῦ Γυμνασίου Πεδουλᾶ τὸ 1981, κατετάγη εἰς τὴν Ἐθνικὴν Φρουράν, ἐξ’ ἧς ἀπελύθη τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1983.

Ἀκολούθως ἐσπούδασεν εἰς τὸ τμῆμα Μαθηματικῶν τῆς Φυσικομαθηματικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν.

Τὸν Νοέμβριον τοῦ 1992 εἰσήχθη ὡς δόκιμος μοναχὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναγίας Τροοδιτίσσης.

Τὴν 2αν Μαΐου 1993 ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ τὴν 6ην  Αὐγούστου τοῦ ἰδίου ἔτους Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ τότε Μητροπολίτου Πάφου καὶ νῦν Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β’.

Τὴν 16ην Ἀπριλίου 1994 ἐκάρη Μεγαλόσχημος μοναχὸς ὑπὸ τοῦ Ἡγουμένου Τροοδιτίσσης Ἀθανασίου. Τὸ 1998 προεχειρίσθη εἰς Οικονόμον καὶ τὸ 2019 ἐχειροθετήθη πνευματικός.

Τὴν 20ην Μαΐου τοῦ ἰδίου ἔτους ἐγκατεστάθη μετὰ ἄλλων τριῶν ἀδελφῶν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναγίας Χρυσορροϊατίσσης καὶ τὴν 26ην τοῦ ἰδίου μηνὸς προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην καὶ ἐνεθρονίσθη Ἡγούμενος τῆς Μονῆς ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου.

Τὴν 9ην Σεπτεμβρίου 2020, τῇ εἰσηγήσει τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου, ἐξελέγη παμψηφεὶ  ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης. Ἡ χειροτονία αὐτού εἰς Ἐπίσκοπον ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β’, τὸ Σάββατον 24ην Ὀκτωβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Χρυσορροϊατίσσης.

Ὀνομαστικὴ ἑορτή 9 Ἰουλίου. 

Φήμη Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀρσινόης

Παγκρατίου τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου
τῆς Ἀγιωτάτης Ἐπισκοπής Ἀρσινόης,
Πατρός ἡμῶν καὶ Ποιμένος,
πολλὰ τὰ ἒτη.