Επικοινωνία

Θρησκευτική Υπηρεσία Στρατού

Η Iερά Μητρόπολη Πάφου μεριμνά, όπως κάθε μήνα να τελούνται αγιασμοί και κηρύγματα στα στρατόπεδα που βρίσκονται στα όρια της Μητροπόλεως Πάφου. 

Υπεύθυνοι:

Πρωτ. Μάριος Παπαχρυσάνθου, τηλ: 99013267, Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: [email protected] 
Πρωτ. Γεώργιος Αναστασίου, τηλ: 99632104, Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: [email protected]