Επικοινωνία

Δελτίο Κηρυγμάτων

Η Ιερά Μητρόπολη Πάφου εκδίδει ανά διμηνία Δελτίο Κηρυγμάτων στα οποία αναλύονται οι ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών και μεγάλων εορτών. Η συγγραφή των κηρυγμάτων πραγματοποιείται από Ιερείς της Μητροπολικής περιφέρειας Πάφου.

Υπεύθυνοι έκδοσης:

Αρχιμ. Ιωάννης Θεοχάρους, τηλ. 26821006
Πρεσβ. Μιχάλης Γεωργίου, τηλ. 26821000, [email protected]

Δείτε τα Δελτία Κηρυγμάτων εδώ