Επικοινωνία

Σχολή κατασκηνωτικών στελεχών

Η Ιερά Μητρόπολη Πάφου οργανώνει συνάξεις προκειμένου να ενημερώσει τους πυρήνες που θα είναι υπεύθυνοι στις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις. Επίσης τα στελέχη που θα βρίσκονται στην κατασκηνώσει λαμβάνει επιμορφωτικά σεμινάρια. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Αρχ. Ιωάννης Θεοχάρους, τηλ: 26821006
Πρωτ. Κωνσταντίνος Λαζάρου, τηλ: 26821000