Επικοινωνία

Διαδικασίες & Πιστοποιητικά
Βάπτισης

Προσεχώς θα ενημερωθεί το περιεχόμενο

Περιεχόμενα:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΗΣ 

Λαμβάνονται από το ναό όπου έγινε η βάπτιση. Επικυρώνονται από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου ή τη Επισκοπή Αρσινόης.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Της βάπτισης ενηλίκων προηγείται κατήχηση που γίνεται στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου. Οι ενδιαφερόμενοι που πρέπει να παραμένουν νόμιμα στην Κύπρο, απευθύνονται στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου και καταρτίζεται πρόγραμμα προσωπικής κατήχησής τους από το Θεολόγο, της Θρησκευτικής Διαφωτίσεως κ. Γεώργιο Σαββίδη. Η κατήχηση γίνεται στα Ελληνικά ή Αγγλικά. Οι Αραβόφωνοι αποστέλλονται στον Άραβα ιερέα που βρίσκεται στη Λεμεσό.

Μετά τη συμπλήρωση της Κατήχησης εκδίδεται άδεια βάπτισης προς το συγκεκριμένο ιερέα που θα τελέσει το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου ή το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αρσινόης.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για το χρίσμα ετεροδόξων.

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ

Πολλοί από τους Ελληνοπόντιους, τους Γεωργιανούς και γενικά τους καταγόμενους από τις πρώην Ανατολικές χώρες, λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν εκεί, δεν εβαπτίσθησαν ως νήπια. Όσοι από αυτούς επιθυμούν να βαπτισθούν είναι ανάγκη να μάθουν προηγουμένως τα της ορθοδόξου πίστεως. Το ίδιο συμβαίνει και με μουσουλμάνους ή πιστούς άλλων θρησκειών που θέλουν να ασπασθούν το χριστιανισμό. Η κατήχηση γίνεται είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά.