Επικοινωνία

Διαδικασίες & Πιστοποιητικά
Γάμου

Προσεχώς θα ενημερωθεί το περιεχόμενο

Περιεχόμενα:

ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ 

Οι μελλόνυμφοι απευθύνονται στον εφημέριο του ναού όπου θα γίνει ο γάμος. Αν και οι δύο προέρχονται από την ενορία ή κοινότητα όπου θα γίνει ο γάμος και είναι ελεύθεροι ή έχουν στα χέρια εκκλησιαστικό διαζύγιο θα πάρουν από τον ιερέα «πιστοποιητικόν προς έκδοσιν αδείας γάμου». Έχοντας και πιστοποιητικά γεννήσεως και αναλύσεις για τη μεσογειακή αναιμία (από κυβερνητικό ή ιδιωτικό εργαστήριο) θα απευθυνθούν ακολούθως στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, 5 -10 μέρες πριν την τέλεση του γάμου για την έκδοση της αδείας γάμου. (Για τις κοινότητες της Επισκοπής Αρσινόης θα απευθύνονται στην Επισκοπή Αρσινόης).

Αν ο ένας εκ των μελλονύμφων δεν κατάγεται από την ενορία ή κοινότητα στην οποία θα γίνει ο γάμος, αυτός οφείλει να παρουσιάσει και πιστοποιητικό ελευθερίας από τον ιερέα του τόπου καταγωγής του.

Οι πρόσφυγες παίρνουν πιστοποιητικά ελευθερίας από τη Μητρόπολη από την οποία προέρχονται και όχι από τον τόπο που μένουν προσωρινά. Αν η γυναίκα είναι πρόσφυγας τότε η άδεια γάμου θα βγει από τη Μητρόπολη στην οποία υπάγονται και θα παρουσιασθεί στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου ή την Επισκοπή Αρσινόης για έκδοση νέας.

ΓAMOI ΟPΘΟΔΟΞΩN ΜΗ KYΠΡΙΩΝ 

Απαιτείται απαραιτήτως προσκόμιση πιστοποιητικού βαπτίσεως και από τους δύο μελλονύμφους. Επίσης ένορκος δήλωσή τους στο δικαστήριο ότι είναι ελεύθεροι και δεν είναι συγγενείς μεταξύ τους.

Μαζί με τα διαβατήριά τους πρέπει να δουν τον Μητροπολίτη Πάφου ή τον Επίσκοπο Αρσινόης για έλεγχο των πιο πάνω πιστοποιητικών και μετά θα σταλούν προς τον ιερέα που θα τελέσει το γάμο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΑΜΟΥ 

Εκδίδονται από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δηλώσουν τα ονόματά τους και την ημερομηνία τέλεσης του γάμου τους.

Για τις κοινότητες της Επισκοπής Αρσινόης τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τα γραφεία της Χωρεπισκοπής στην Περιστερώνα Πάφου.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ 

  1. Όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές, πλην εκείνων κατά τις οποίες επιτρέπεται η κρεοφαγία.
  2. Από την Παρασκευή της Τυρινής μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, αμφοτέρων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων. 
  3. Την 5ην και 6ην Ιανουαρίου, παραμονή και εορτή των Θεοφανείων.
  4. Από την 1ην μέχρι την 14ην Αυγούστου, αμφοτέρων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων.
  5. Την 29ην Αυγούστου, εορτή του Τιμίου Προδρόμου.
  6. Την 14ην Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.
  7. Από τη 15ην Νοεμβρίου μέχρι την 25ην Δεκεμβρίου, αμφοτέρων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙAZYΓΙΟΥ 

Το ενδιαφερόμενο μέλος για υποβολή αίτησης διαζυγίου θα πρέπει οπωσδήποτε να συναντήσει προσωπικά τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου κ.κ.Τυχικό. Θα συζητήσουν το θέμα, θα κληθεί και το άλλο μέλος και εάν διαπιστωθεί ότι όντως υπάρχει λόγος διαζυγίου σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας Kύπρου, δίνεται άδεια υποβολής αίτησης διαζυγίου.

Με την υποβολή αίτησης απαιτούνται : α) πιστοποιητικό γάμoυ, β) τέλη 70 ευρώ.

Οι πρoσφυγικoί γάμοι, αυτοί δηλαδή που για να γίνουν έφεραν άδεια γάμου από τη δική τους Μητρόπολη, λύονται από τις Μητροπόλεις που εξέδωσαν την άδεια γάμου και όχι από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου.

Μη προσφυγικοί γάμοι που έγιναν είτε στη Mητρoπoλιτική περιφέρεια Πάφου είτε αλλού, μπορούν να εκδικαστούν από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου, αν οι σύζυγοι έχουν την Πάφο ως μόνιμη κατοικία τους, τους τελευταίους τουλάχιστον 12 μήνες.