Επικοινωνία

Σπήλαιο Αγίου Αμπλία ή Α(μ)πελλή

Ε­φη­μέ­ρι­ος: Εκ του Ιερού Ναού Αγίου Επιφανίου Δρούσιας

Το σπήλαιο πιθανών να σχετίζεται με άγνωστο τοπικό άγιο που έζησε στην περιοχή που φέρει το ίδιο όνομα με έναν εκ των εβδομήκοντα Αποστόλων των οποίων τα ονόματα και την ημέρα εορτασμού των παραθέτουμε πιο κάτω:

⇒ Ο Άγιος Αμπλίας Αμπλίας, Επίσκοπος Οδυσσουπόλεως (της Μακεδονίας), υπό του Αποστόλου Ανδρέου εγκατασταθείς και υπό των εθνικών αναιρεθείς Τιμάται την 31ην Οκτωβρίου.

⇒ Ο Άγιος Απελλής, Επίσκοπος Σμύρνης Τιμάται την 10η Σεπτεμβρίου.

⇒ Ο Άγιος Απελλής (έτερος), Επίσκοπος της εν Θράκη Ηρακλείας Τιμάται την 31ην Οκτωβρίου

Δείτε επίσης: