Επικοινωνία

Άγιος Δημήτριος
ο μυροβλήτης

26 Οκτωβρίου

Ο άγιος μεγαλομάρτυς Δημήτριος, πολιούχος της Θεσσαλονίκης, τιμάται ιδιαίτερα και στην Πάφο.

Η ενορία του Μουττάλου έχει τον ενοριακό ναό της αφιερωμένο στον άγιο Δημήτριο. Επίσης οι εκκλησίες των κοινοτήτων Κάτω Πλατρών, Φύτης, Παραμαλιού και Νικόκλειας φέρουν το όνομά του. Η μνήμη του εορτάζεται στις 26 Οκτωβρίου.

Απολυτίκιον
Ήχος γ’. Θείας Πίστεως

Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις σε υπέρμαχον η οικουμένη. Αθλοφόρε, τα έθνη τροπούμενον. Ως υν Λυαίου, καθείλες την δύναμιν εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως, άγιε μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος

Δείτε επίσης: