Επικοινωνία

Ι­ε­ρός Να­ός Α­γίου Δημητρίου
(Παραμάλι)

Πανηγυρίζει την 26η Οκτωβρίου

Ε­φη­μέ­ρι­ος: Πρεσβ. Ζαχαρίας Αναστάση (τηλ. 99327720)