Επικοινωνία

Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου
(Φύτη)

Πανηγυρίζει την 26η Οκτωβρίου

Εφη­μέ­ρι­ος: Πρεσβ. Κυριάκος Αριστείδης (τηλ. 99801531)