Επικοινωνία

Οι Χιλιαστές και οι Πλάνες τους

14 Απρ 2016

Με αφορμή την έξαρσή τους τον τελευταίο καιρό

Εισαγωγικά

Χιλιαστές ή Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι Ομάδα ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι είναι χριστιανοί, στην πραγματικότητα, όμως, με το να διαστρέφουν όλα τα δόγματα της πίστης μας, συνιστούν ιδιαίτερη θρησκεία.

Ονομάστηκαν Χιλιαστές από μια δοξασία τους ότι πριν τη Δευτέρα Παρουσία, ο Χριστός θα συστήσει επίγεια κυβέρνηση με έδρα τα Ιεροσόλυμα και με υπουργούς τους πατριάρχες του Ισραήλ και θα κυβερνήσει για 1000 χρόνια

Λέγονται και Μάρτυρες του Ιεχωβά, από το εβραϊκό Γιαχβέ ή Ιεχωβά που σημαίνει «ο Ών» και δηλώνει τον Θεό. Ισχυρίζονται δηλαδή ότι είναι μάρτυρες του Θεού.

Ιδρυτής: Χιλιαστικές δοξασίες εμφανίστηκαν από τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού. Ιδρυτής τους όμως θεωρείται ο Κάρολος Ρώσσελ, ένας Αμερικανοεβραίος έμπορος (πέθανε το 1916).

Οι κυριότερες πλάνες τους

α) Δεν δέχονται τη θεότητα του Ιησού Χριστού, ούτε το ομοούσιο του προς τον Πατέρα. Ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι δημιούργημα του Πατρός και δεν υπήρχε πάντοτε με τον Πατέρα. Η Αγία Γραφή όμως διακηρύσσει άλλα:

  • «Εν αρχή ήν ο Λόγος και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν και Θεός ήν ο Λόγος. Ούτος ήν εν αρχή προς τον Θεόν». (Ιω. 1, 1-2)
  • «Εγώ και ο Πατήρ έν εσμέν» (Ιω. 10, 30)
  • Ξεκάθαρη η ευλογία του αποστόλου Παύλου: «Η Χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μετά πάντων υμών. Αμήν.»(Β΄ Κορ. 13, 13)

β) Απορρίπτουν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος αι την ύπαρξή του ως ιδιαίτερου προσώπου. Πάλιν οι αναφορές της Αγίας Γραφής είναι ξεκάθαρες:

  • Η εντολή του Χριστού προς τους μαθητές: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» (Ματθ. 8,19)
  • «Τρεις εισίν οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, Ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτοι οι τρεις έν εισίν» (Α΄ Ιω5,7)
  • «Είπε δε Πέτρος∙ Ανανία, διατί επλήρωσεν ο σατανάς την καρδίαν σου, ψεύσασθαί σε το Πνεύμα το Άγιον;… ουκ εψεύσω ανθρώποις αλλά τω Θεώ. (Πρ.5, 3-4)

γ) Με τα πιο πάνω είναι φανερό ότι δεν αναγνωρίζουν ούτε και γνωρίζουν τον Θεό Πατέρα. Ο Θεός Πατήρ στον Χριστιανισμό έχει Υιόν τον Ιησού Χριστό. Θεός που δεν είναι πατήρ του Κυρίου ημών Χριστού δεν είναι Θεός. Εφόσον λοιπόν οι Χιλιαστές απορρίπτουν την Υιότητα και θεότητα του Ιησού Χριστού, απορρίπτουν και τη θεότητα του Πατρός.

δ) Απορρίπτουν το αειπάρθενον της Θεοτόκου καθώς και την τιμή που αποδίδουμε σ’ αυτήν. Ασεβώντας στο πρόσωπό της ισχυρίζονται ότι μετά τη γέννηση του Ιησού αυτή απόκτησε και άλλα παιδιά.

ε) Απορρίπτουν τον σταυρό και ειρωνεύονται τους Χριστιανούς που θωρακίζουν το σώμα τους με το σημείο του σταυρού. Διερωτώνται, τάχα, αν ο Χριστός είχε άλλο τέλος, αν π.χ. ελιθοβολείτο, τι σημείο θα εκάναμε. Και ξεχνούν ότι χρόνια πολλά πριν, ο Θεός εφανέρωσε τη δύναμη του σταυρού και αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο θα έσωζε τον κόσμο. Αναφέρουμε απλώς το πέρασμα διά της Ερυθράς θαλάσσης, της οποίας τα νερά εχωρίσθησαν με το σημείο του σταυρού από τον Μωυσή, τον χαλκούν όφιν εις την έρημον, τη νίκη των Εβραίων κατά των Αμαληκιτών με το σημείο του σταυρού, τον γλυκασμό των υδάτων της Μερράς με την χρήση του ξύλου, την σταυροειδή ευλογία του Ιακώβ προς τα παιδιά του Ιωσήφ κλπ.

στ) Δεν δέχονται τις εικόνες και απορρίπτουν την τιμητική προσκύνησή τους. Ονομάζουν τις εικόνες είδωλα και κωφεύουν στη διδασκαλία της Εκκλησίας που λέει ότι η προσκύνηση «μεταβαίνει προς το πρωτότυπο» και ότι με το να εικονίζουμε τον Χριστό ομολογούμε την σάρκωσή Του.

ζ) Απαγορεύουν την μετάγγιση αίματος στους ασθενείς. Συγχύζουν την αναφορά της Παλαιάς Διαθήκης στο αίμα των ζώων του οποίου πρέπει να αποφεύγεται η βρώση, και νομίζουν πως το αίμα του ανθρώπου ταυτίζεται με την ψυχή του. Με την απαγόρευση της μετάγγισης οδηγούν πολλούς στον θάνατο.

η) Αρνούνται να πάρουν όπλο και να καταταγούν στο στρατό, επικαλούμενοι την εντολή του Θεού «ου φονεύσεις». Μα ο ίδιος ο Θεός ηγήθηκε πολλάκις του στρατοπέδου των Εβραίων κατά των εχθρών τους. Οι Χριστιανοί δεν μετέχουν σε επιθετικούς αλλά σε απελευθερωτικούς και αμυντικούς πολέμους. Και η Εκκλησία ευλόγησε και ευλογεί τα όπλα για τέτοιους αγώνες, γιατί με αυτούς προστατεύουμε τη ζωή μας και τη ζωή των δικών μας ανθρώπων από την επιβουλή των εχθρών.

θ) Ισχυρίζονται ότι κατά την Δευτέρα Παρουσία θα αναστηθούν μόνον οι δίκαιοι και όχι οι αμαρτωλοί, ορίζουν δε, κατά καιρούς, και ημερομηνίες για την Δευτέρα Παρουσία. Και παρόλο ότι συνεχώς διαψεύδονται επιμένουν στην πλάνη τους.

Αυτοί λοιπόν είναι οι Χιλιαστές. Βαστούν στα χέρια τους την Αγία Γραφή με σκοπό να την διαστρέψουν και να οδηγήσουν στην πλάνη τους και στον όλεθρο και άλλους. Το να προσπαθήσει κάποιος να τους φέρει στην αλήθεια είναι μάταιο. Γι’ αυτό «φευκτέον αυτούς ως φεύγει τις από όφεων». Να τους αποφεύγουμε όπως αποφεύγει κάποιος τα δηλητηριώδη φίδια.

Εκ της Θρησκευτικής Διαφώτησης