Επικοινωνία

Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ

8 Νοεμβρίου

Τιμώνται ιδιαίτερα στη κοινότητα Λεμώνα. Εκκλησία αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ υπάρχει και στην κοινότητα Πραστείο του διαμερίσματος Κελοκεδάρων. Τιμάται και σε άλλα μέρη της Μητροπολιτικής περιφέρειας όπως τα Κελοκέδαρα στον Άγιο Νικόλαο Κελοκεδάρων, στην Ανώγυρα και στο Χόλη.

Απολυτίκιον
Ήχος δ’

Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγοι, δυσωπούμεν υμάς ημείς οι ανάξιοι, ίνα ταις υμών δεήσεσι τειχίσητε ημάς σκέπη των πτερύγων της αϋλου υμών δόξης, φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας εκτενώς και βοώντας εκ των κινδύνων λυτρώσασθαι ημάς ως ταξιάρχαι των άνω Δυνάμεων.

Δείτε επίσης: