Επικοινωνία

Ιε­ρός Να­ός Αρχαγγέλου Μιχαήλ
(Άγιος Νικόλαος)

Πανηγυρίζει την 8η Νοεμβρίου και την 6η Σεπτεμβρίου

Εφη­μέ­ρι­ος: εκ του ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στον Άγιο Νικόλαο

Αποτελείται από 2 ιστορικές φάσεις.
Η πρώτη φάση πιθανόν κτίστηκε επί Φραγκοκρατίας και η δεύτερη, η μεγαλύτερη, επί Οθωμανοκρατίας.

Η τοιχογραφία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ χρονολογικά εντάσσεται στην 2η περίοδο του ναού.
Γίνονται εργασίες συντήρησης του ναού και της τοιχογραφίας από συνεργεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Δείτε επίσης τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Άγιο Νικόλαο