Επικοινωνία

Άγιος Θεόδωρος
ο Στρατηλάτης

8 Φεβρουαρίου
8 Ιουνίου

Ο άγιος Θεόδωρος ήταν μάρτυρας των πρώτων αιώνων και καταγόταν από τα Ευχάϊτα του Πόντου. Ήταν ανώτατος αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού και μαρτύρησε επί Αυτοκράτορα Λυκινίου.

Ο τέταρτος κατά σειρά και μέχρι σήμερα καθεδρικός ναός της Μητροπόλεως Πάφου φέρει το όνομα του αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου. Ο καθεδρικός ναός και η Μητρόπολη ανοικοδομήθηκαν στο χώρο που βρίσκονται σήμερα, τον Μουσαλλά, όταν εκδιώχτηκαν από τον Μούτταλο, (χώρο στον οποίο βρισκόταν η Μητρόπολη από τον καιρό που εκδιώχτηκαν από τους Λατίνους), όταν ήρθαν οι Τούρκοι το 1571. Ο καθεδρικός αυτός ιερός ναός υπηρέτησε τη Μητρόπολη για πέντε αιώνες, δύσκολους, για την Πάφο και τη Κύπρο γενικότερα. Σήμερα παρουσιάζεται μεγάλη ανάγκη για ένα μεγαλύτερο καθεδρικό ναό, όπως αρμόζει σε μία πόλη πλούσια σε ιστορία και ορόσημο για την εξάπλωση του χριστιανισμού στην Ευρώπη. Τιμάται ο άγιος Θεόδωρος και στην κοινότητα Λετύμπου, όπου είναι ο ενοριακός ναός, μαρτυρούνται και πολλά παρεκκλήσια σε άλλα χωριά της Πάφου.      

Απολυτίκιον
Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ

Στρατολογία αληθεί Αθλοφόρε, του ουρανίου στρατηγός βασιλέως, περικαλλής γεγένησαι Θεόδωρε· όπλοις γαρ της πίστεως, παρετάξω εμφρόνως, και κατεξωλόθρευσας, των δαιμόνων τα στίφη, και νικηφόρος ώφθης Αθλητής· όθεν σε πίστει, αεί μακαρίζομεν.

Δείτε επίσης: