Επικοινωνία

Ιε­ρός Να­ός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Αυδήμου)

Πανηγυρίζει την 6η Αυγούστου

Ε­φη­μέ­ρι­ος: Πρεσβ. Μάριος Νικολάου (τηλ. 25934924, 99563380)