Επικοινωνία

Ιερά Μονή Αποστόλου Φιλίππου Όμοδος
(Πέντε Λιθάρια)

Μεταξύ των χωριών Αγίου Νικολάου, του διαμερίσματος Κελοκεδάρων και του χωριού Όμοδος βρίσκεται η μονή αυτή.

Μικρός μονόκλιτος καμαροσκέπαστος ναός είναι το μόνο που σώζεται σήμερα. Κτίστηκε εις το όνομα του Τιμίου Προδρόμου και βρίσκεται στην κοιλάδα δύο μικρών βουνών.

Πέντε λιθάρια ονομαζόταν αρχικά από τους πέντε μεγάλους λίθους που βρίσκονταν εκεί κοντά. Αργότερα πήρε την ονομασία του αποστόλου Φιλίππου ενός των δώδεκα μαθητών του Χριστού, γιατί δωρήθηκε εικόνα του αποστόλου Φιλίππου από τον άγιο Πανάρετο Μητροπολίτη Πάφου στην μονή, η εικόνα αυτή κοσμούσε την μονή για αρκετές δεκαετίες.