Επικοινωνία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του μητροπολίτη εναντίον του μαθήματος της «Ολιστικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης»

10 Ιούλ 2023

Πρὸς τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου

Ἱερὰ Μητρόπολις Πάφου,
11 Ἰουλίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Διαμαρτυρία γιὰ τὴ νομοθέτηση ἔνταξης τῆς λεγόμενης «Ὁλιστικῆς Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης»
ὡς ὑποχρεωτικοῦ μαθήματος σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες ἐκπαίδευσης τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Χαίρετε πάντοτε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ!

Μὲ τὴν παροῦσα μας Ἐγκύκλιο ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας, γιὰ νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε γιὰ τὸ σοβαρότατο ἀνωτέρω θέμα. 

Ἡ Κυπριακὴ Βουλὴ ἔχει δυστυχῶς ψηφίσει κατὰ πλειονοψηφία τὴν ἐφαρμοφὴ τοῦ Νόμου Ν205(Ι)/2022, μὲ τὸν ὁποῖο ἡ λεγόμενη «Ὁλιστικὴ Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση» ἐντάσσεται ὡς ὑποχρεωτικὸ μάθημα σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες σχολείων τῆς νήσου μας. 

Ἀπὸ ὅσα σχετικὰ ἔχουμε ἐνημερωθεῖ ὑπεύθυνα ἀπὸ σοβαρὲς περιπτώσεις γονέων παιδιῶν, τὰ ὁποῖα ἔκαναν κατὰ τὴν παρελθοῦσα σχολικὴ χρονιὰ αὐτὸ τὸ λεγόμενο «μάθημα», τὰ ὅσα εἰπώθησαν ἀπὸ τοὺς διδάξαντες εἶναι ἀνήκουστα, ἐπαίσχυντα, ἔφεραν τὰ παιδιά τους σὲ πολὺ δύσκολη θέση καὶ δυσφορία, ἀλλὰ καὶ κατανόησαν οἱ γονεῖς αὐτοὶ ποῦ τελικὰ σκοπεύει ἡ τέτοιου εἴδους διαπαιδαγώγηση: Στὴν ἄρση τῶν πνευματικῶν ἀντιστάσεων τῶν παιδιῶν μας, στὴν ἀπάμβλυνση τῶν ἠθικῶν αἰσθητηρίων τους καὶ στὴν ἰσοπέδωση τῶν ἀξιῶν τῆς δισχιλιετοῦς Ρωμαίικης παράδοσης καὶ συνείδησής μας. Καί, τελικά, στὴν καταρράκωση καὶ κτηνοποίηση τοῦ θεόπλαστου ἀνθρώπινου προσώπου, ὅπως προφητικὰ αἰῶνες πρὶν ἐξαγγέλλει ὁ προφητάνακτας Δαβίδ: «καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13). Καί, ἀπώτερη συνέπεια τῆς ἐν λόγῳ δυτικόφερτης καὶ ἔξωθεν ἐπιβαλλόμενης «διαπαιδαγώγησης» (γράφε, διαστρέβλωσης καὶ παραμόρφωσης), θὰ εἶναι νὰ ἀπολέσουν οἱ ἐπερχόμενες γενεὲς ὅ,τι πολυτιμότερο μᾶς κληροδότησε ἡ ἀρχαιότατη βαρύτιμη ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας καὶ διαφύλαξαν μὲ μύριες αἱματηρὲς θυσίες οἱ εὐκλεεῖς πρόγονοί μας, τὴ Ρωμαίικη δηλαδὴ συνείδησή μας. Κι αὐτό, γιὰ νὰ καταστοῦμε εὐάλωτοι καὶ χειραγωγούμενοι τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, ποὺ κατεξοχὴν ἐπιβουλεύεται καὶ φθονεῖ τοὺς Ὀρθόδοξους χριστιανικοὺς λαούς.

Περαιτέρω, πρέπει νὰ λεχθεῖ ὅτι ἡ ἀνωτέρω ἀπόφαση τῆς Βουλῆς πάσχει νομικά, καθὼς καταπατεῖ τὰ δικαιώματα τῶν γονέων καὶ παιδιῶν γιὰ γονικὴ μέριμνα, ἐλευθερία σκέψης καὶ συνείδησης καὶ παραβιάζει τὸ Σύνταγμά μας (ἄρθρο 20), ὅπου νομοθετεῖται τὸ δικαίωμα τῶν γονέων νὰ ἐξασφαλίζουν στὰ παιδιά τους ἐκπαίδευση σύμφωνη μὲ τὶς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Ὀργανωμένοι ἀπὸ μόνοι τους γονεῖς τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας, μᾶς προσήγγισαν ἐπανειλημμένα καὶ μᾶς ἐξέφρασαν τὴν ἀγωνία τους γιὰ τὴν ἐν λόγῳ Ὁλιστικὴ Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση στὰ σχολεῖα μας καὶ τοὺς προδιαγραφόμενους μὲ ἀπόλυτη μαθηματικὴ ἀκρίβεια κινδύνους γιὰ τὰ παιδιά τους. Ἑνωμένοι καὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους γονεῖς ἀπὸ ὅλη τὴν Κύπρο, συλλέγουν ἤδη ὑπογραφὲς γιὰ κατάργηση τοῦ σχετικοῦ Νόμου, καὶ κάλεσαν καὶ ἐμᾶς, τὴν τοπικὴ διοικοῦσα Ἐκκλησία, νὰ συστρατευθοῦμε μαζί τους, γιὰ διαφύλαξη τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων μας, τῆς ἑλληνορθόδοξης ταυτότητάς μας.

Ἐμεῖς, συνεχόμενοι ἀπὸ τὶς ἴδιες ἀνησυχίες καὶ φόβους γιὰ τὸ μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου, ποὺ βάλλεται ἀπὸ παντοῦ ἀλλὰ ἀγωνίζεται ἀκόμα νὰ βρεῖ τὴ δικαίωσή του καὶ νὰ δεῖ τὴν ἐλευθερία τῆς ἡμικατεχόμενης πατρίδας μας, στηρίζουμε ἀνεπιφύλακτα τὶς προσπάθειες αὐτές. Δὲν πρέπει ἐπ᾽ οὐδενὶ νὰ ὑποχωρήσουμε καὶ νὰ ἀποδεχθοῦμε νὰ διαφθαρεῖ μέσα ἀπὸ τέτοιες νομοθεσίες καὶ «διαπαιδαγωγήσεις» ἡ ἠθικὴ συνείδηση τῶν παιδιῶν μας, τῶν νέων μας καὶ ἐν τέλει τῆς ὅλης κοινωνίας μας. 

Καταλήγοντας, καλοῦμε πατρικὰ ὅλους τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς νέους τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Πάφου νὰ ἀντισταθοῦν μὲ ὅλο τὸ σθένος τῆς Πίστης μας, μὲ κάθε εὔσχημο τρόπο, ὥστε εἴτε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ κατάργηση αὐτοῦ τοῦ ἐπαίσχυντου μαθήματος ἀπὸ τὰ σχολεῖα μας, εἴτε νὰ καταστεῖ προαιρετική.

Μετὰ πολλῶν ἐν Κυρίῳ πατρικῶν εὐχῶν
† Ὁ Πάφου Τυχικὸς

Σημείωση: Οἱ ἐφημέριοι καθίστανται ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἀνάγνωση τῆς παρούσης Ἐγκυκλίου κατὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς, …/…/2023.