Επικοινωνία

Προφήτης Ηλίας

20 Ιουλίου

Ο Προφήτης Ηλίας έζησε τον 9ο αιώνα π. Χ. και ανελήφθη στους ουρανούς όσο ήταν στη ζωή. Ο προφήτης Ηλίας αξιώθηκε από το Θεό όπως καταγράφεται και στην Παλαιά Διαθήκη, να κάνει πολλά θαυμαστά σημεία, όπως να κλείσει τους ουρανούς και να μην βρέχει για αρκετό διάστημα, να πέσει φωτιά και να κατακάψει το βωμό με τα ξύλα, καταισχύνοντας τους ιερείς του Βάαλ, να διασχίσει τον Ιορδάνη ποταμό χωρίς να βραχεί και να αναστήσει νεκρούς. Επίσης στη Μεταμόρφωση του Χριστού ήταν παρόν, όπως μας το εξιστορούν οι Ευαγγελιστές (Ματ.17,2, Μάρκ. 9,4, Λουκ.9,30,).Ο ίδιος ο Χριστός ονόμασε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ως τον Ηλία (Ματθ.11,14), και κάποιοι που δεν γνώριζαν τον Χριστό έλεγαν ότι είναι ο Ηλίας (Λουκ. 9,18).

Τιμάται από την Εκκλησία και παντού αναγείρουν και ναούς επ’ ονόματί του, συνήθως σε υψώματα βουνοκορφών. Η εκκλησία της κοινότητας Νέα Δήμματα, της περιφέρειας Αρσινόης, καθώς και πολλά ξωκλήσια στην Πάφο είναι κτισμένα στο όνομα του προφήτη Ηλία, όπως στις Κοινότητες Παναγιά, Καλλέπεια, Πολέμι, Όμοδος, Κοίλη, Πισσούρι και αλλού. Τιμάται από την Εκκλησία κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου.

Απολυτίκιον
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε

Ο ένσαρκος Άγγελος των προφητών η κρηπίς, ο δεύτερος Πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας Ελισσαίω την χάριν, νόσους αποδιώκει, και λεπρούς καθαρίζει, Διό και τοις τιμώσιν αυτόν βρύει ιάματα.

Δείτε επίσης τον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στα Νέα Δήμματα