Επικοινωνία

Απόστολος Θωμάς

6 Οκτωβρίου
Κυριακή του Θωμά

Ο απόστολος Θωμάς, συγκαταλεγόμενος στη χορεία των δώδεκα αποστόλων, εορτάζεται στην ομώνυμη προσφυγική κοινότητα Άγιος Θωμάς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας.

Εορτάζει δύο φορές το χρόνο:  Στις 6 Οκτωβρίου και την Κυριακή του Θωμά (μία Κυριακή μετά το Πάσχα). Παρόλο που κοινώς ονομάζεται απιστία του Θωμά, το να μην πιστέψει δηλαδή στην ανάσταση του Χριστού, η υμνογραφία μας ονομάζει την απιστία ως “καλή απιστία του Θωμά” γιατί α) δόθηκε στους αποστόλους και σε μας μία ακόμη φανέρωση του Χριστού, μία ακόμη μαρτυρία της αναστάσεώς Του και β) μας άφησε ως αδιαμφισβήτητη ομολογία της Θεότητας του Χριστού, την ομολογία του για τον Χριστό το «ο Κύριός μου και ο Θεός μου».

Απολυτίκιον
Ήχος δ΄.Ταχύ Προκατάλαβε

Ως θείος Απόστολος θεολογίας κρουνούς, ενθέως εξήντλησας εκ λογχονύκτου πλευράς, Χριστού του Θεού ημών. Όθεν της ευσεβείας κατασπείρας τον λόγον, έλαμψας εν Ινδία ως ακτίς ουρανία, Θωμά των Αποστόλων το θείον αγλάϊσμα.