Επικοινωνία

Απόστολος Λουκάς

18 Οκτωβρίου

Ο απόστολος Λουκάς είναι ένας από τους σημαντικότερους αποστόλους, παρόλο που δεν συγκαταλέγεται στην χορεία των δώδεκα μαθητών του Χριστού.

Χάρη σε αυτόν έχουμε δύο σπουδαία βιβλία της Καινής Διαθήκης, ένα Ευαγγέλιο, που φέρει το όνομά του και τις Πράξεις των Αποστόλων. Επίσης, πολλές από τις επιστολές του αποστόλου Παύλου πιθανόν να τις έγραψε ο ίδιος αφού πρώτα του τις υπαγόρευε ο Απόστολος Παύλος.

Χάρη σε αυτόν, επομένως, έχουμε ακριβή εικόνα α) περί του προσώπου του Ιησού Χριστού, β) των αποστόλων και ειδικότερα του Παύλου, που θεωρείται ιδρυτής των περισσοτέρων εκκλησιών της Ευρώπης και γ) του προσώπου της Θεοτόκου, ώστε να θεωρείται αυτός που ιστόρισε την εικόνα της, τόσο στα γραφόμενά του όσο και στην αγιογραφία. Καταγόταν από την Αντιόχεια και ήταν από τους εξ εθνών χριστιανούς, κατηχήθηκε από τον Απόστολο Παύλο και έγινε Χριστιανός και ακόλουθος του αποστόλου Παύλου στις περιοδείες του.

Ήταν ο άγιος Λουκάς και ιατρός στο επάγγελμα, βοηθώντας έτσι τον Παύλο με την υγεία του. Κατά τις υπάρχουσες παραδόσεις ο Λουκάς κήρυξε στη Δαλματία, στη Γαλλία, στην Αφρική, στην Ιταλία, στη Μακεδονία, στην Αχαΐα, στη Βοιωτία . 

Ο απόστολος Παύλος μιλώντας γι’ αυτόν λέγει τα εξής:

α)Κολοσ. δ΄,14 (“ασπάζεται υμάς Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός”). 
β) Φιλήμ.24 (“Μάρκος, Αρίσταρχος, Δημάς, Λουκάς, οι συνεργοί μου”) 
γ) Β΄Τιμ. δ΄,11 (“Λουκάς εστί μόνος μετ΄ εμού”). 

Τιμάται ο απόστολος Λουκάς κάθε χρόνο στις 18 Οκτωβρίου. Στη κοινότητα Κούκλια γίνεται μεγάλη πανήγυρις αφού ο ενοριακός ναός της κοινότητας φέρει το όνομά του Λουκά.

Απολυτίκιον
Ήχος γ’

Απόστολε άγιε και Ευαγγελιστή Λουκά, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν παράσχη ταις ψυχαίς ημών.