Επικοινωνία

Απόστολος Ανδρέας

30 Νοεμβρίου

Ένας από τους δώδεκα μαθητές του Χριστού και ο πρώτος που κάλεσε ο Κύριος, εξ’ ου  και έχει την προσωνυμία “Πρωτόκλητος” είναι ο απόστολος Ανδρέας.

Τρείς ενοριακοί Ναοί τιμώνται επ’ ονόματι του στην επαρχία μας: Της Πόλεως Χρυσοχούς. και των κοινοτήτων Έμπας και Πισσουρίου.

Η μνήμη του εορτάζεται στις 30 Νοεμβρίου, ενώ ειδικά στην κοινότητα Πισσουρίου εορτάζεται στις 20 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγκαινίων του Ναού.

Απολυτίκιον
’Ηχος δ’

Ως των Αποστόλων πρωτόκλητος και του κορυφαίου Αυτάδελφος τω δεσπότη των όλων Ανδρέα ικέτευε ειρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.