Επικοινωνία

Άγιος Θεοδόσιος
ο Κοινοβιάρχης

11 Ιανουαρίου

Ο άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης θεωρείται ο ιδρυτής του κοινοβιακού συστήματος γι’ αυτό και η προσωνυμία “Κοινοβιάρχης”. Με τη λέξη κοινόβιο εννοούμε τον οργανωμένο μοναχισμό, που ζουν όλοι μαζί και μοιράζονται κοινή τράπεζα, κοινή προσευχή και δεν έχουν κάτι δικό τους ιδιόκτητο οι μοναχοί, είναι δηλαδή ακτήμονες, κατά το πρότυπο της πρώτης Εκκλησίας που είχαν τα πάντα κοινά (Πραξ. 2, 44 και 4,32).

Έζησε τον 5ο αιώνα και καταγόταν από την Καππαδοκία. Κοιμήθηκε οσιακά σε βαθύ γήρας. Η μνήμη του τιμάται στις 11 Ιανουαρίου.

Στην Πάφο τιμάται ιδιαίτερα στην κοινότητα Πάνω Αρχιμανδρίτα,  που ήταν παλαιότερα το καθολικό Ιεράς Μονής και σήμερα λειτουργεί ως ενοριακός ναός της κοινότητας. Τιμάται ο άγιος Θεοδόσιος και στη κοινότητα Αχέλεια (που είναι σε κοντινή απόσταση από την πόλη της Πάφου). Υπάρχει ένα αξιόλογο, σε σχήμα σταυρού με τρούλο, παρεκκλήσι αφιερωμένο στον άγιο με λίγες εναπομείναντες τοιχογραφίες. Ένα παρεκκλήσι επίσης αφιερωμένο στον άγιο Θεοδόσιο και που εγκαινιάστηκε πρόσφατα ανήκει στην ενορία του αγίου Γεωργίου Αναβαργού.

Απολυτίκιον
Ήχος πλ. δ’

Ταις των δακρύων σου ροαίς, της ερήμου το άγονον εγεώργησας. Και τοις εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας. και γέγονας φωστήρ τη οικουμένη, λάμπων τοις θαύμασιν, Όσιε πάτερ ημών Θεοδόσιε. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών. 

Δείτε επίσης: