Επικοινωνία

Άγιος Σώζων
ο εν Ασπρογιά της Πάφου

7 Σεπτεμβρίου

Στίχοι
Βόσκων σους άρνας εν Ασπρογιά, Σώζον,
Έσωσας πίστιν αθλήσει σου τιμία.
Συν ανωνύμοις Παιδομάρτυσι, Σώζον,
Αράβων ήσχυνας οφρύν ση ενστάσει.

Ο Άγιος παιδομάρτυρας Σώζων καταγόταν από τα μέρη της Ασπρογιάς Πάφου. Μαρτύρησε από τους Άραβες κατά τον έβδομο αιώνα, όταν αυτοί κατέφθασαν στο νησί. Σύμφωνα με τις πηγές όταν οι Άραβες έκαψαν την ιερή εικόνα της Παναγίας που βρισκόταν στην Αγία Μονή, στη συνέχεια κατεδίωξαν τον άγιο Σώζοντα, ο οποίος έβοσκε το κοπάδι του μαζί με άλλα παιδιά της ηλικίας του, μέχρι που έφθασαν σε ένα σπήλαιο απέναντι από την σημερινή κοινότητα Ασπρογιά και εκεί δέχθηκαν από τους Άραβες διά πυρός μαρτυρικό θάνατο. Οι κάτοικοι τότε έκτισαν ναό και εκεί έβαλαν τα άγια λείψανα των μαρτύρων δια των οποίων γίνονταν πολλά θαύματα.

Σήμερα σώζεται το σπήλαιο όπου μαρτύρησε ο Άγιος Σώζων με τους άλλους ανώνυμους παιδομάρτυρες καθώς και θεμέλια του ερειπωμένου ναού των. Επιχειρείται στις μέρες μας η αναστήλωση αυτού του παρεκκλησίου ώστε και σήμερα ο Άγιος Σώζων να τιμάται επάξια και οι πιστοί να παίρνουν δύναμη και αγιασμό από το μαρτύριό του.

Η μνήμη του τιμάται κάθε  χρόνο  στις 7 Σεπτεμβρίου

† ο Πάφου Τυχικός

Απολυτίκιον
Ήχος πλ.α΄. Τον συνάναρχον Λόγον

Παιδομάρτυρος δεύτε ευψύχου Σώζοντος, Πλακουντουδίου ποιμένος, κατακαέντος δεινώς, εν σπηλαίω ευφημήσωμεν την άθλησιν, κράζοντες· σθένει ανδρικώ, δι’αγάπην ο φλεχθείς, Κυρίου δρυμοίς εν Πάφου, χερσί βαρβάρων δυσώπει, υπέρ ημών τον Πολυεύσπλαγχνον.

Δείτε την ακολουθία του Αγίου Σώζοντος

Δείτε επίσης το Σπήλαιο του Αγίου Σώζοντος στα Ασπρόγια