Επικοινωνία

Άγιος Καλανδίων

26  Απριλίου

Ένας από τους πολλούς αγίους που εχάρισαν στην Κύπρο τον ζηλευτό τίτλο, η Νήσος των αγίων είναι και ο άγιος Καλανδίων.

Είναι γνωστός στην Πάφο και ιδιαίτερα στην κοινότητα των Αρόδων της οποίας είναι και ο πολιούχος. Η μνήμη του εορτάζεται την 26ην  Απριλίου.

Για την καταγωγή και την παρουσία του αγίου στην Κύπρο υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η κυριότερη και επικρατέστερη είναι αυτή που μας πληροφορεί ότι υπήρξε αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας και εκεί κατόρθωσε να επανενώσει τους ορθοδόξους της Αντιοχείας που είχαν διαχωριστεί με το λεγόμενο Μελιτιανό σχίσμα”. Αρνήθηκε να υπογράψει το “ενωτικό” του αυτοκράτορα Ζήνωνα με το οποίο ο αυτοκράτορας επιχειρούσε να συμβιβάσει τους ορθόδοξους με τους Μονοφυσίτες και γι’ αυτό ο αυτοκράτορας τον εξόρισε στην περιοχή της Θυβαϊδας στην Αίγυπτο.

Περί τα τέλει του 5ου αιώνος ήρθε στην Κύπρο διωγμένος από τους Σαρακηνούς, μαζί με πάρα πολλούς χριστιανούς, κληρικούς και λαϊκούς. Ο Καλανδίων κατέφυγε στην Πάφο και ασκήτεψε και πέρασε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του σε περιοχή πλησίον της σημερινής κοινότητας των Αρόδων.

Στην κοινότητα αυτή υπάρχει ναός που τιμάτε επ’ ονόματι του. Αναφορά για την ύπαρξη του λειψάνου του βρίσκεται στο χρονικό του Λεοντίου Μαχαιρά τόμος 1 σελίδα 28- 32.

Απολυτίκιον
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε

Ως φύλακα άγρυπνον, της Εκκλησίας Χριστού, της Πάφου αγλάϊσμα, Αρόδων καύχημα, σοφόν Καλανδίωνα, θείον Αρχιερέα, των θαυμάτων την βρύσιν, ικετεύσωμεν πάντες, ίνα λυτρωθώμεν ταχέως, των συμφορών και των περιστάσεων.

Δείτε την ακολουθία του αγίου Καλανδίωνος

Δείτε τον Ιερό Ναό Αγίου Καλανδίωνος στις Αροδές