Επικοινωνία

Άγιος Ιωάννης
ο Θεολόγος

26 Σεπτεμβρίου

Ο άγιος Ιωάννης ο επονομαζόμενος Θεολόγος, προσωνυμία που μόνο σε τρεις αγίους δόθηκε από την Εκκλησία (Άγιος Ιωάννης Ο Θεολόγος, Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος), τιμάται και στην Πάφο.

Ναός αφιερωμένος στο όνομά του και που είναι ο κεντρικός ναός της κοινότητας, υπάρχει στη κοινότητα Πραστειό Αυδήμους, της Μητροπολιτικής περιφέρειας της Πάφου.

Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν στην χορεία των δώδεκα μαθητών του Χριστού. Μαζί με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, τον κατά σάρκα αδερφό του, αποτελούσαν τον στενότερο κύκλο των τριών μαθητών του Χριστού, μάλιστα ο Ιωάννης ήταν ο “ηγαπημένος μαθητής”. Ήταν ο μόνος που παρέμεινε δίπλα στο Χριστό κατά τα άγια Πάθη και τη Σταύρωση, είναι ο μαθητής στον οποίο δόθηκε η Παναγία ως μητέρα του και στην Παναγία ως ο υιός της (Ιωάν.19,26). Είναι επίσης ο μοναδικός απόστολος που δεν θανατώθηκε με μαρτυρικό θάνατο, αλλά κοιμήθηκε ειρηνικά και το σώμα του μεταστάθηκε στους ουρανούς, όπως ακριβώς και της Παναγίας.

Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έγραψε και άφησε ως παρακαταθήκη στη χριστιανοσύνη ένα από τα τέσσερα Ευαγγέλια, τρείς καθολικές επιστολές και την Αποκάλυψη. Τιμά η εκκλησία τη μνήμη του κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου.

Απολυτίκιον
Ήχος β’

Απόστολε Χριστώ τω Θεώ ηγαπημένε, επιτάχυνον ρύσαι λαόν αναπολογητον· δέχεται σε προσπίπτοντα, ο επιπεσόντα τω στήθει καταδεξάμενος. Ον ικέτευε Θεολόγε, και επίμονον νέφος εθνών διασκέδασαι, αιτούμενος ημίν ειρήνην, και το μέγα έλεος

Δείτε επίσης τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Πραστειό Αυδήμου