Επικοινωνία

Άγιος Ιάκωβος
ο Αδελφόθεος

23 Οκτωβρίου

Ο άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, όπως το αναφέρει η προσωνυμία του, ήταν αδερφός του Χριστού από τα παιδιά του Ιωσήφ που απέκτησε από την πρώτη του σύζυγο, πριν νυμφευθεί την Παναγία. Ή κατά δεύτερη εκδοχή ήταν ξάδερφος, αφού τότε έτσι αποκαλούνταν οι συγγενείς, ως αδέρφια. Αδέρφια του Χριστού ονομάζονται και οι Ιωσής, Ιούδας και Σίμωνας και τουλάχιστο τρείς αδερφές (Μάρκ. 6,3).

Ήταν πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων και Αρχαία Θεία Λειτουργία καθώς και Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία φέρονται επ’ ονόματί του. Επίσης ο άγιος Ιάκωβος έγραψε και μία επιστολή που συγκαταριθμείται στον κανόνα των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης, ως Καθολική Επιστολή.

Τιμάται ο άγιος Ιάκωβος στη κοινότητα Κονιά, λίγα μόνο λεπτά απόσταση από την Πάφο. Η μνήμη του εορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Οκτωβρίου.

Απολυτίκιον
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε

Την χάριν του Πνεύματος, γλωσσοπυρσεύτω πνοή, ως θείος απόστολος, υποδεχθείς τη ψυχή, Ιάκωβε ένδοξε, έλαμψας εν τω κόσμω, ως αστήρ εωσφόρος, έλυσας των ειδώλων, την πολύθεον νύκτα. Και νυν απαύστως δυσώπει, υπέρ των ψυχών ημών.

Δείτε επίσης τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιακώβου στα Κονιά