Επικοινωνία

Άγιος Αντώνιος

17 Ιανουαρίου

Ο άγιος Αντώνιος ο Μέγας ασκητής και πρότυπο των μοναχών εορτάζει στις 17 Ιανουαρίου.

Τιμάται στην Πάφο ιδιαίτερα στην ορεινή κοινότητα, Κέδαρες. Ο ναός αυτός ήταν το καθολικό παλαιάς διαλυθείσης μονής και σήμερα λειτουργεί ως ξωκκλήσι του χωριού

Απολυτίκιον
Ήχος δ’

Τον ζηλωτήν Ηλίαν τοις τρόποις μιμούμενος, τω Βαπτιστή ευθείαις ταις τρίβοις επόμενος. Πάτερ Αντώνιε, της ερήμου γέγονας οικιστής, και την οικουμένην εστήριξας ευχαίς σου. Διό πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Δείτε επίσης την Ιερά Μονή του Αγίου Αντωνίου στις Κέδαρες