Επικοινωνία

Άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνοβία

30 Οκτωβρίου

Οι άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνοβία ήταν αδέρφια, έζησαν τον 3ο αιώνα και κατάγονταν από τις Αίγαις της Κιλικίας. Ο Άγιος Ζηνόβιος ήταν γιατρός στο επάγγελμα. Κλήθηκαν και οι δύο και τους αξίωσε ο Θεός να μαρτυρήσουν και να θανατωθούν μαζί για την πίστη τους στο Χριστό. Μαρτύρησαν όταν ήταν τότε έπαρχος της περιοχής ο Λυσίας και με διαταγή του ιδίου του επάρχου. Η μνήμη τους εορτάζεται στις 30 Οκτωβρίου.

 Ναός επ’ ονόματι τους υπάρχει στο εγκαταλειμμένο και ερειπωμένο πλέον παλαιό χωριό Στατός. Ο ναός αυτός ήταν και ο κεντρικός ναός του χωριού, ο οποίος λέγεται ότι κτίστηκε επί των θεμελίων παλαιότερου ναού αφιερωμένου στους ίδιους Αγίους.

Το χωριό αυτό, μετά την πολυομβρία και τις καθιζήσεις που επήλθαν στην Κύπρο, το 1969, λήφθηκε απόφαση να μετακινηθεί σε ασφαλέστερο χώρο. Έτσι μεταφέρθηκε, τόσο το χωριό Στατός, όσο και το διπλανό χωριό Άγιος Φώτιος που πλήγηκε και αυτό, λίγο πιο πάνω, στη σημερινή κοινότητα Αμπελίτης (Στατός – Άγιος Φώτιος).

Απολυτίκιον
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε

Ως θείοι αυτάδελφοι, ομονοούντες καλώς, Ζηνόβιε ένδοξε, και Ζηνοβία σεμνή, συμφώνως ηθλήσατε, όθεν και των στεφάνων, των αφθάρτων τυχόντες, δόξης ακαταλύτου, ηξιώθητε άμα, εκλάμποντες τοις εν κόσμω, χάριν ιάσεων.

Δείτε επίσης τον Ιερό Ναό των Αγίων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας (Στατός – Παλαιός Άγιος Φώτιος)