Επικοινωνία

Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη

21 Μαΐου

Οι άγιοι και ισαπόστολοι Κωνσταντίνος και Ελένη (υιός και μητέρα) δικαίως συγκαταλέγονται στη χορεία των αγίων και δικαίως φέρουν την προσωνυμία ισαπόστολοι και επιπλέον για τον άγιο Κωνσταντίνο το προσωνύμιο «Μέγας». Χάρη σ’ αυτούς και ιδιαίτερα στο Μέγα Κωνσταντίνο α) έπαψαν οι διωγμοί κατά των χριστιανών, έτσι μπόρεσαν οι χριστιανοί να λατρεύουν και να κηρύσσουν ελεύθερα την αληθινή πίστη, β) δόθηκαν προνόμια στους χριστιανούς ίσα με τους άλλους ανθρώπους, γ) Χρηματοδοτήθηκε η ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού και η ανέγερση πολλών μεγαλοπρεπών χριστιανικών ναών, δ) με τον Μέγα Κωνσταντίνο ο χριστιανισμός γνώρισε άνθηση και πλήθος ανθρώπων ασπάστηκαν την αληθινή πίστη και εγκατέλειψαν την πλάνη των ειδώλων.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος επικράτησε σε ανατολή και δύση και ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη ως κέντρο του χριστιανισμού από την οποία πολλοί λαοί γνώρισαν τον Χριστιανισμό. Στην Κωνσταντινούπολη ο Βυζαντινός πολιτισμός και όλοι οι Ορθόδοξοι λαοί επιρεάστηκαν από αυτόν. Ακόμη το λειτουργικό τυπικό και οι δύο κυριότερες Θείες Λειτουργίες που έχουμε μέχρι σήμερα γράφηκαν με βάση το Βυζαντινό τυπικό. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, παρόλο που η μητέρα του ήταν χριστιανή, ασπάστηκε τον χριστιανισμό προς το τέλος της ζωής του.

Η μητέρα του αγίου Κωνσταντίνου, αγία Ελένη, συνδέεται με την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού, την ίδρυση μοναστηριών και εκκλησιών στην Κύπρο και την κατάπαυση από τη μαστίζουσα ανομβρία που έπληττε το νησί. Τιμώνται και οι δύο κάθε χρόνο στις 21 Μαΐου. Στην κοινότητα Ομόδους υπάρχει τεμάχιο τιμίου ξύλου και άγιο κιννάβαρι (κομμάτι από το σχοινί) που έφερε η Αγία Ελένη στην Κύπρο. Εκκλησία των αγίων υπάρχει και κοντά στα Κούκλια καθώς και σε άλλα χωριά της Πάφου.

Απολυτίκιον
Ήχος πλ. δ’

Του Σταυρού σου τον τύπον εν ουρανώ θεασάμενος, και ως ο Παύλος την κλήσιν ουκ εξ ανθρώπων δεξάμενος, ο εν Βασιλεύσιν Απόστολος σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τη χειρί σου παρέθετο· ην περίσωζε διά παντός εν ειρήνη, πρεσβείαις της Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Δείτε επίσης: