Επικοινωνία

Άγιοι Κήρυκος και Ιουλίττα

15 Ιουλίου

Οι άγιοι μάρτυρες του Χριστού Κήρυκος και Ιουλίττη, μητέρα και γιός, μαρτύρησαν τον τρίτο αιώνα επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού.

Κατάγονταν από το Ικόνιο της Μικράς Ασίας. Στην άρνησή τους να απαρνηθούν την πίστη στο Χριστό δέχθηκαν το μαρτύριο. Αφού θανάτωσαν το μικρό παιδί πρώτα, τον Κήρυκο, μπροστά στα μάτια της μητέρας του, τότε θανάτωσαν και την μητέρα του την Ιουλίττα και έτσι δέχθηκαν το στέφανο του μαρτυρίου.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους στις 15 Ιουλίου.

Ναός αφιερωμένος στο όνομά τους υπάρχει στην κοινότητα Λετύμπου. Ο ναός αυτός είναι κτισμένος εντός του χωριού σε σχήμα σταυρού και με αξιόλογες τοιχογραφίες. Είναι κτίσμα του 11ου αιώνα και κατά πάσαν πιθανότητα ήταν το Καθολικό παλαιας Μονής.

Απολυτίκιον
Ήχος δ΄. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ

Η καλλιμάρτυς του Χρίστου Ιουλίττα, συν τριετεί αμνώ αυτής τω Κηρύκω, δικαστού προ βήματος παρέστησαν φαιδρώς, εύτολμοι κηρύττοντες. την χριστώνυμον κλήσιν, άμφω μη πτοούμενοι, απειλάς των τυράννων και στεφηφόροι νυν εν ουρανοίς, αγαλλιώνται. Χριστώ παριστάμενοι.

Δείτε επίσης το Ιερό Εξωκλήσι Αγίων Κήρυκου και Ιουλίττης στην Λετύμπου