Επικοινωνία

Άγιοι Ανδρόνικος και Αθανασία

9 Οκτωβρίου

Οι Aγίοι Ανδρόνικος και η συμβία αυτού Αθανασία έζησαν στην Αντιόχεια της Συρίας στα τέλη του 5ου – αρχές του 6ου αιώνα.

Τιμώνται ιδιαίτερα στην προσφυγική κοινότητα Μαντριά της Πάφου.

Η μνήμη τους άγεται στις 9 Οκτωβρίου.

Απολυτίκιον
Ήχος πλ.α΄. Τον συνάναρχον Λόγον

Σωφροσύνης την χλαίναν την θεοϋφαντον, κατεποικίλατε χρόαις των ιερών αρετών, ομοφρόνως εν σπουδή άμφω ασκήσαντες, όθεν υμών την σιωπήν, η τρισάγιος ωδή, εδέξατο εν υψίστοις, Ανδρόνικε συν τη θεία, Αθανασία τη Θεόφρονι.

Δείτε επίσης: