Επικοινωνία

Αγία Βρυαίνη

30 Αυγούστου

Η Οσία Βρυαίνη εορτάζει στις 30 Αυγούστου και είναι άγνωστη στους περισσότερους συναξαριστές.  Στην Πάφο όμως τιμάται ιδιαίτερα. Ναός αφιερωμένος στο όνομά της υπάρχει στα Μανδριά και λειτουργείται ως ξωκκλήσι της κοινότητας. Το ξωκκλήσι αυτό βρίσκεται δίπλα στην θάλασσα και γίνεται μεγάλη πανήγυρη στις 30 Αυγούστου. Η ύπαρξη της εκκλησίας εκεί εμαρτυρείτο από τα χαλάσματά της. Το 1975 όμως ανοικοδομήθηκε από τα θεμέλια ο νέος μικρός ναός που δεσπόζει του χώρου σήμερα.

Απολυτίκιον
Ήχος πλ.α΄. Τον συνάναρχον Λόγον

Αρετών πτερωθείσα ταις αναβάσεσι, την των Αγγέλων εμφρόνως επολιτεύσω ζωήν, και καθείλες του εχθρού τα πανουργεύματα· όθεν τής δόξης του Χριστού, ανεδείχθης κοινωνός Βρυαίνη Οσία Μήτερ· ον εκδυσώπει απαύστως, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Δείτε την ακολουθία της Αγίας Βρυαίνης

Δείτε επίσης το Ιερό Εξωκλήσι της Αγίας Βρυαίνης στα Μανδριά