Επικοινωνία

Αγία Βάσσα

21 Αυγούστου

Η αγία Βάσσα, έζησε στα χρόνια του μεγάλου διώκτη των χριστιανών, Διοκλητιανού. Ανήκει στους έγγαμους αγίους της εκκλησίας μας.

Η αγία Βάσσα ασπάστηκε τον Χριστιανισμό μαζί με τα τρία της παιδιά τον Αγάπιο, τον Θεόγνιο και τον Πιστό. Ο άντρας της όμως παρέμεινε πεισματικά στην ειδωλολατρία και μάλιστα τους πρόδωσε, ώστε να συλληφθούν και να θανατωθούν μετά από φρικτά βασανιστήρια πρώτα τα παιδιά και μετά η μητέρα τους.

Εορτάζει στις 21 Αυγούστου και τιμάται στο ομώνυμο χωριό Βάσσα της Μητροπόλεώς μας.

Απολυτίκιον
Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης

Ως καλλίτεκνος μήτηρ τη Τριάδι προσήγαγες, Βάσσα Αθληφόρε θεόφρον, τους καρπούς της κοιλίας σου, Θέογνιον Αγάπιον Πιστόν, αθλήσαντας τω λόγω σου στερρώς, μεθ’ ων θείας απολαύουσα χαρμονής, σώζε τους εκβοώντάς σοι∙ δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά σου, πάσιν ιάματα.