Επικοινωνία

Αγία Βαρβάρα

4 Δεκεμβρίου

Η μνήμη της αγίας και μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας τιμάται στις 4 Δεκεμβρίου.

Ναός επ’ ονόματι της υπάρχει στην ομώνυμη κοινότητα Αγίας Βαρβάρας κοντά στην Πάφο, στην κοινότητα Άρμου, επίσης κοντά στην Πάφο και στην ορεινή  κοινότητα Σαλαμιούς.

Τιμώταν και τιμάται η αγία Βαρβάρα και στην κοινότητα Αργάκας, αφού υπάρχει ακόμη το καθολικό παλαιάς μονής που είναι και το μόνο που απέμεινε από την πάλαι ποτέ διαλάμψασαν Μονή. Σήμερα λειτουργείται ως παρεκκλήσι.

Απολυτίκιον
Ήχος δ’

Βαρβάραν την αγίαν τιμήσωμεν. Εχθρού γαρ τας παγίδας συνέτριψε και ως στρουθίον ερρύσθη εξ αυτών βοηθεία και όπλω του Σταυρού η πάνσεμνος.

Δείτε επίσης: