Επικοινωνία

Αγία Ελισάβετ

Δευτέρα Διακαινησίμου

Η Οσία Ελισάβετ καταγόταν από την Ηράκλεια της Θράκης και έζησε τον 5ο αιώνα. Καταγόταν από χριστιανούς, πλούσιους και ονομαστούς γονείς. Οι γονείς της ήταν άτεκνοι και δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδιά μετά όμως από πολλή προσευχή και με όραμα που είδαν, απέκτησαν την Ελισάβετ. Οι γονείς της ήθελαν να την παντρέψουν και να κληρονομήσει τη μεγάλη τους περιουσία, όμως αυτή, ποθώντας τον βίο της ασκήσεως και της παρθενίας, αρνείται.

Μετά το θάνατο των γονέων της, διανέμει την περιουσία της στους πτωχούς και γίνεται μοναχή. Αξιώθηκε, με τον ενάρετο βίο της και την πίστη της, πολλά θαύματα να επιτελεί ενόσω βρισκόταν στη ζωή αλλά και μετά θάνατο.

Κοιμήθηκε οσιακά την 24ην Απριλίου.

Στην κοινότητα Αγίου Αμβροσίου, της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, σώζεται αξιόλογο παρεκκλήσι της αγίας με αξιόλογες τοιχογραφίες. Τιμάται από τους κατοίκους της περιοχής κάθε Δευτέρα του Πάσχα.

Απολυτίκιον
Ήχος πλ. α΄. Τον συνάναρχον Λόγον

Μητρικών εκ λαγόνων Χριστόν ηγάπησας, ώσπερ βλαστός Ελισάβετ, δικαιοσύνης τερπνός, και τοις ίχνεσιν αυτού ακολουθήσασα, των αιωνίων αγαθών, γεωργείς τας απαρχάς, αμέμπτω σου πολιτεία θαυματουργούσα, θεόφρων, προς σωτηρίαν των ψυχών ημών.

Δείτε επίσης το Ιερό Εξωκλήσι της Αγίας Ελισάβετ στον Άγιο Αμβρόσιο