Επικοινωνία

Αγία Ειρήνη

5 Μαΐου

Η αγία Ειρήνη έζησε, έδρασε ως ιεραπόστολος στην Μικρά Ασία και μαρτύρησε κατά τον 4ον αιώνα.

Την αγία Ειρήνη την έχει ως προστάτιδά της και η Αστυνομία. Η μνήμη της εορτάζεται στις 5 Μαΐου.

Ενοριακοί ναοί αφιερωμένοι στο όνομα της αγίας Ειρήνης υπάρχουν στην κοινότητα Τίμης και στην κοινότητα Ελεδιώ, όπου παλαιότερα υπήρχε και ιερά μονή στο όνομα της. Τιμάται η αγία Ειρήνη και σε άλλες κοινότητες, όπως στη Γιόλου, στα Μέσανα, στη Κρήτου Τέρρα, στη Νατά, και αλλού.

Απολυτίκιον
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε

Σοφίαν και σύνεσιν συ κεκτημένη σεμνή, σοφώς επεπόθησας τον σον νυμφίον Χριστόν,Ειρήνη πανεύφημε∙ ήχθης διά βασάνων τω αφθάρτω νυμφώνι, εύφρανας τον Σωτήρα ως παρθένος και μάρτυς, διό εν παρρησία αυτώ πρέσβευε σωθήναι ημάς.

Δείτε επίσης: