Επικοινωνία

Αγία Αναστασία

22 Δεκεμβρίου

Η Αγία Αναστασία η Φαρμακoλύτρια που η μνήμη της εορτάζεται στις 22 Δεκεμβρίου τιμάται ιδιαιτέρως στην ορεινή κοινότητα Κοιλίνια της Πάφου.

Η Αγία Αναστασία συγκαταλέγεται στην χορεία των έγγαμων αγίων και έζησε και μαρτύρησε στην Ρώμη.

Απολυτίκιον
Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον

Των Μαρτύρων ταις χρείαις διακονήσασα, μαρτυρικώς εμιμήσω τας αριστείας αυτών, δι’ αθλήσεως εχθρόν καταπαλαίσασα· όθεν βλυστάνεις δαψιλώς, χάριν άφθονον αεί. Αναστασία θεόφρον, τοις προσιούσιν εκ πόθου, τη αρωγή της προστασίας σου.

Δείτε επίσης τον Ιερό Ναό της Αγίας Αναστασίας Φαρ­μα­κο­λυ­τρί­ας στην Κοιλίνια