Επικοινωνία

Προκήρυξη θέσης λειτουργού εκκλησιαστικού και βυζαντινού μουσείου Γεροσκήπου

8 Ιούλ 2024

Η Ιερά Μητρόπολη Πάφου δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη ενός ατόμου στη θέση Λειτουργού του Βυζαντινού και Εκκλησιαστικού Μουσείου της στη Γεροσκήπου. Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι ένα έτος δοκιμαστικά με δυνατότητα ανανέωσης. 

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα πιστοποιητικών προσόντων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, θα πρέπει να παραδοθούν με το χέρι σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, φροντίδι π. Μιχάλη Γεωργίου έναντι απόδειξης παραλαβής μέχρι τις 31/7/2024 στις 13:00. Γίνονται δεκτές αιτήσεις μέσω συστημένου ταχυδρομείου στις οποίες θα παρουσιάζεται η ημερομηνία αποστολής. Αιτήσεις με το ταχυδρομείο στις οποίες η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι μεταγενέστερη της 31/7/2024 θα τυγχάνουν άμεσης απόρριψης. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ κατεβάστε τα έγγραφα:

  1. Προκήρυξη θέσης λειτουργού μουσείου
  2. Αίτηση για θέση λειτουργού μουσείου

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου