Επικοινωνία

Ι­ε­ρός Να­ός Πα­να­γί­ας Γα­λα­τού­σης
(Γαλαταριά)

Πα­νη­γυ­ρί­ζει στις θεομητορικές εορτές

Εφη­μέ­ρι­ος: Πρεσβ. Στυλιανός Ιακώβου (τηλ. 99401434)

Δείτε επίσης το Ι­ε­ρό Εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου