Επικοινωνία

Ιε­ρός Να­ός Α­πο­στό­λου Θω­μά
(Άγιος Θωμάς)

Πανηγυρίζει την 6η Οκτωμβρίου

Ε­φη­μέ­ρι­ος: Πρεσβ. Χριστόδουλος Κων­στα­ντί­νου (τηλ. 25221074)