Επικοινωνία

Ι­ε­ρός Να­ός Α­γί­ου Ιωάν­νου
(Άγιος Ιωάννης)

Πανηγυρίζει την 29η Αυγούστου

Ε­φη­μέ­ρι­ος: Πρεσβ. Πο­λύ­δω­ρος Χα­ρα­λά­μπους (τηλ. 26442330)