Επικοινωνία

Ιε­ρός Να­ός Αγί­ου Γε­ωρ­γί­ου
(Παναγιά)

Πανηγυρίζει την 23η Απριλίου και 3 Νοεμβρίου

Εφη­μέ­ρι­ος: Οικονόμος Λαμπριανός Γεωργίου

Χρονολογείται στο 17ο αιώνα.