Επικοινωνία

Ιε­ρός Να­ός Αγί­ου Γε­ωρ­γί­ου
(Άνω Πάχνα)

Πανηγυρίζει την 23η Απριλίου

Ε­φη­μέ­ρι­ος: Πρεσβ. Κωνσταντίνος Δημσοθένους (τηλ. 99741237)

Δείτε επίσης: