Επικοινωνία

 Ι­ε­ρός Να­ός Α­γίου Γε­ωρ­γίου
Αναβαργός

Πανηγυρίζει την 23η Απριλίου και 3 Νοεμβρίου

Ε­φη­μέ­ρι­ος: Πρεσβ. Ηρακλής Χριστοδουλίδης (τηλ.99306130)

Ακριβής πληροφορίες για την χρονολογία ανοικοδόμησης του Ιερού ναού Αγ. Γεωργίου δεν υπάρχουν.

Το τέμπλο και οι εικόνες χρονολογούνται στις αρχές του 19ου αιώνα.
Πλάκα που υπάρχει στην εκκλησία τοποθετεί τα εγκαίνια στο 1936 μετά από ανακαίνιση που έγινε.

Δείτε επίσης τα Ιερά Εξωκλήσια του ναού: