Επικοινωνία

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου
(Αχέλεια)

Πανηγυρίζει την 23η Απριλίου

Εφημέριος: Πρεσβ. Κυπριανός Danciu (τηλ 99151931, 99151931)

Είναι πολύ παλιά εκκλησία, κτισμένη από το 1724, σύμφωνα με την χάραξη που υπάρχει στη δυτική είσοδο της εκκλησίας.

Έχει κτίσμα βυζαντινού ρυθμού.

Εσωτερικά η εκκλησία φαίνεται να διατηρεί αξιόλογης αξίας εικόνες. Οι εικόνες αυτές πλαισιώνουν το εικονοστάσι του ναού και σύμφωνα με την παράδοση φαίνεται να είναι του 17 ου αιώνα και να διατηρούνται μέχρι και σήμερα.