Επικοινωνία

Ιε­ρός Να­ός Αγί­ας Μα­ρί­νης
(Σουσκιού)

Πανηγυρίζει στις 17 Ιουλίου

Εφη­μέ­ρι­ος: Από την Μη­τρό­πο­λη Πά­φου (τηλ. 2682100)