Επικοινωνία

Ιε­ρός Να­ός Α­γίας Μα­ρί­νης
(Αρμίνου)

Πανηγυρίζει την 17η Ιουλίου

Ε­φη­μέρι­ος: πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Δημοσθένους (τηλ. 99741237)